Start!

I startgropa, ja det er det vi er i en startgrop!

Denne siden retter seg hovedsakelig mot veileder og våre medstudenter i YFL utdanningen, og er ment som en del av arbeidskravet da vi skal dele framdriften av vårt arbeid. Oppgaven består av et prosjekt i pedagogisk utviklingsarbeid som skal knyttes til en yrkesdidaktisk problemstilling i forhold til undervisning og læring i den aktuelle utdanningen.

Det første vi gjør som en gruppe er å kaste frem ideer som vi tror kan brukes;

  Test med flere svaralternativer kan det brukes til noe mer enn en test? Hvis en tar samme test flere ganger vil en da lære hva som er rett, og hvordan kan en vite hva som er rett. Må en da først ta test, få fasit. For så å teste seg igjen? 

Før vi gikk videre, avtalte vi at vi alle jobbet litt med tema, med tanke på arbeidskravet.

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Kategorier

Arkiv

hits