Blogg

Siste innspurt?

Hvordan skal vi få satt det sammen til et ryddig og forståelig dokument? Vi har laget en disposisjon. Fordeler så hvem skal skrive hvilken del, ikke helt tilfeldig. Vi har alle vært delaktige i a...

Lærestrategi!

Elevene har talt. For å få en bredere forståelse har vi spurt elevene hva de synes om å lære på denne måten. Under er spørsmål og en forståelse av svarene: Hvilken type undervisning lærer du mest...

Hva synes elevene?

Ser elevene verdien av alle disse testene? I skrivende stund får elevene et spørreskjema, der vi ønsker å høre hva de selv synes om denne form for undervisning. Som tidligere skrevet så vi at ved ...

Se! Jeg kan stå på hendene.

Men kan jeg stå på en hånd? Før vi testet elevene, hadde vi utallige ideer til hvordan vi skulle gjøre dette. Og slik er det gjerne i ettertid også, når vi ser på resultatene. Hva hadde skjed...

Slik gikk det med plan B

Husker du plan B? Det var rett og slett en alternativ løsning for Kahoot. Vi laget da flervalgtestene på papir, og hadde spørsmål og riktig svar på Power Point. Så var det å gå igang med å teste d...

Teori, er det nødvendig da?

Grunnleggende ferdigheter, ligger noe teori føringer der.... Vi ønsker å se på om vi kan finne en måte å lære teori på, skal ikke erstatte praksis. Vi er tross alt yrkesfaglærere. Men for å se de...

Milepæl

Milepælplan for å lene seg på noe Når vi har travle dager, kan milepælplanen være en støtte. Men kan og falle litt bakpå, må oppdateres etter endringer. Vår ble litt slapp eller?   &n...

Skinner = Kahoot ?

Hva for teori ligger bak en Kahoot? Vår tanke bak vårt prosjekt er mest å finne et verktøy, som kan være nyttig og godt for typisk "pugge materiale". Samtidig som vi bare får testet dette på et ve...

Power Point til besvær

Fremføring kan være noe herk. Tar du utfordringen? Vi er nå igang med å lage en fremføring, og siden vi selv har sett fremføringer og foredrag vil vi gjerne dele noen tanker vi har for at det hel...

Og slik går dagene!

Snart fremføring. Vi legger en plan for fremføring. Vi trenger ikke være i mål for å holde fremføring. Selve resultatet vil kanskje komme først i oppgaven. Eller må alt være klart?  Vi sett...

Hjelp, synker vi?

NSD er en tidstyv for oss. Da vi ønsker å bruke Kahoot kommer vi inn under lov om personopplysninger. Vi har tenkt å la elevene bare få et nr, som ikke skal spores direkte til eleven. Men det er i...

Sannhetens time?

Nå er det tid for veiledning! Vi har fem minutter til å få et klarsignal for problemstilling før veiledning. Problemstillingen vi har satt foreløbig er: Hvordan kan flervalgsoppgaver være lærefr...

Veien om mål og formål

Nå er det snart tid for veiledning. Før veiledning er det et press og et ønske om å ha landet på en god og tydelig problemstilling. Vi fomler litt rundt: Kahoot flervalgtest- et godt hjelpemidde...

Hvordan dele og kunne motta kommmentarer

Arbeide gjennomsiktig. Ja kaller det å dele gjennomsiktig. Mest fordi det var ikke helt lett å skulle dele alt. Riktig ord er nok prestasjonsangst! Men en annen side er at det tar tid å dele. Hva ...

Førforståelse

Hva tenker og tror vi før vi starter. Før vi setter igang med undersøkelser har vi skrevet ned hver for oss og lagt i en felles fil på dropbox, vår førforståelse. Vi har forskjellig forventninger...

Hvordan samarbeide over avstand

Avstanden er stor og nettet er nært. For å kunne utveksle ideer og tanker, opprettet vi en dropbox. En fil heter Samtale, der gir vi hverandre beskjeder og informasjon. Vi skriver i overkant slik...

Nærmere en problemstilling!

Avstand er ikke et hinder? Vi hadde avtalt et møte på Skype, fungerte kjempefint i en liten stund. Men da lyden ble borte og vi brukte mer tid på å rope "Hallo! Hallo hører du meg?", måtte telefon...

Start!

I startgropa, ja det er det vi er i en startgrop! Denne siden retter seg hovedsakelig mot veileder og våre medstudenter i YFL utdanningen, og er ment som en del av arbeidskravet da vi skal de...

Kategorier

Arkiv

hits