mars 2017

Power Point til besvær

Fremføring kan være noe herk. Tar du utfordringen? Vi er nå igang med å lage en fremføring, og siden vi selv har sett fremføringer og foredrag vil vi gjerne dele noen tanker vi har for at det hel...

Og slik går dagene!

Snart fremføring. Vi legger en plan for fremføring. Vi trenger ikke være i mål for å holde fremføring. Selve resultatet vil kanskje komme først i oppgaven. Eller må alt være klart?  Vi sett...

Hjelp, synker vi?

NSD er en tidstyv for oss. Da vi ønsker å bruke Kahoot kommer vi inn under lov om personopplysninger. Vi har tenkt å la elevene bare få et nr, som ikke skal spores direkte til eleven. Men det er i...

Sannhetens time?

Nå er det tid for veiledning! Vi har fem minutter til å få et klarsignal for problemstilling før veiledning. Problemstillingen vi har satt foreløbig er: Hvordan kan flervalgsoppgaver være lærefr...

Veien om mål og formål

Nå er det snart tid for veiledning. Før veiledning er det et press og et ønske om å ha landet på en god og tydelig problemstilling. Vi fomler litt rundt: Kahoot flervalgtest- et godt hjelpemidde...

Hvordan dele og kunne motta kommmentarer

Arbeide gjennomsiktig. Ja kaller det å dele gjennomsiktig. Mest fordi det var ikke helt lett å skulle dele alt. Riktig ord er nok prestasjonsangst! Men en annen side er at det tar tid å dele. Hva ...

Førforståelse

Hva tenker og tror vi før vi starter. Før vi setter igang med undersøkelser har vi skrevet ned hver for oss og lagt i en felles fil på dropbox, vår førforståelse. Vi har forskjellig forventninger...

Hvordan samarbeide over avstand

Avstanden er stor og nettet er nært. For å kunne utveksle ideer og tanker, opprettet vi en dropbox. En fil heter Samtale, der gir vi hverandre beskjeder og informasjon. Vi skriver i overkant slik...

Nærmere en problemstilling!

Avstand er ikke et hinder? Vi hadde avtalt et møte på Skype, fungerte kjempefint i en liten stund. Men da lyden ble borte og vi brukte mer tid på å rope "Hallo! Hallo hører du meg?", måtte telefon...

Start!

I startgropa, ja det er det vi er i en startgrop! Denne siden retter seg hovedsakelig mot veileder og våre medstudenter i YFL utdanningen, og er ment som en del av arbeidskravet da vi skal de...

Kategorier

Arkiv

hits